Online Payment

 

 

 

Taj Mahal Tours

Rajasthan Heritage Tour Package

22 Nights / 23 Days

Delhi -> Jaipur -> Samode ->Mandawa ->Bikaner ->Khimsar ->Jaisalmer -> Jodhpur ->Mount Abu -> Dungarpur -> Udaipur -> Bundi -> Ranthambore -> Pushkar -> Roopangarh -> Bharatpur -> Agra -> Delhi

Rajasthan Wildlife Tour Package

10 Nights / 11 Days

Delhi -> Agra -> Ranthambore -> Jaipur -> Jodhpur -> Udaipur

Golden Triangle Tour Package

5 Nights / 6 Days

Delhi -> Agra -> Jaipur -> Delhi

Golden Triangle Tour with Varanasi

6 Nights / 7 Days

Delhi -> Varanasi -> Agra -> Jaipur

Golden Triangle Tour with Pushkar

6 Nights / 7 Days

Delhi -> Agra -> Jaipur -> Pushkar -> Delhi

Golden Triangle Tour with Ranthambore

7 Nights / 8 Days

Delhi -> Agra -> Ranthambore -> Jaipur -> Delhi

Golden Triangle Tour with Udaipur

7 Nights / 8 Days

Delhi -> Agra -> Jaipur -> Udaipur

Golden Triangle Tour with Rajasthan

12 Nights / 13 Days

Delhi -> Agra -> Ranthambore -> Jaipur -> Bikaner -> Jaisalmer -> Jodhpur -> Udaipur -> Delhi